Rekplastika logo

d.o.o.

NOVOSTI

Posjet Istanbulu

Rekplastika d.o.o. u posjeti Istanbulu na međunarodnom sajmu industrije plastike u periodu 24 – 26. 11. 2022. god.

Novosti rekplastika