Rekplastika logo

d.o.o.

EKOLOGIJA

Recikliranje, koliko je važno

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem čovjeka važno je doći do načina na koji će se negativni efekt tog djelovanja ublažiti, a to je recikliranje. Važnost recikliranja se  očituje u tome što se time pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa, štedi se energija, štiti se okoliš, smanjuje se gomilanje otpada na odlagalištima te se štedi novac. Stoga i mi  posjedujemo mogućnost reciklaže proizvodnog otpada. 

Rekplastika ekologija

Važno je stvoriti društvo u kojem se odbačene stvari i proizvodi neće tretirati kao otpad –smeće već kao sirovine koje ćemo ponovno vraćati u tehnološke procese. Tako smo stvorili liniju proizvoda od recikliranog materijala kojim proizvodimo vrećice koje su deblje od 50 mikrometara i koje se mogu upotrebljavati više puta jer višekratno korištenje istih doprinosi sprječavanju nastanka otpada.

Važno je da budemo savjesni potrošači vrećica, koristimo ih do krajnjih granica te na pametan način ekološki zbrinemo! Okoliš ne zagađuju vrećice, okoliš zagađuje čovjek!

Blauer Engel je prva ujedno i najpoznatija njemačka ekološka oznaka u svijetu, stvorena 1978. godine. Potrošačima, javnim tijelima i industriji pruža pouzdane informacije koje im omogućuju  da zahtijevaju ekološki prihvatljive proizvode i na taj načim promiču inovacije ekoloških proizvoda i smanjuju zagađenje okoliša.